Grönt kort - webbutbildning

Sidan uppdaterades: 7 december 2022

Grönt kort-utbildningen är ett skånskt initiativ som tagits fram av några av de största idrottsförbunden i distriktet i syfte att skapa en ännu bättre barnidrott. Webbutbildningen består av två delar som tar ca två timmar att genomföra, och här får du ta del av hur barn tänker och agerar när de tränar och tävlar, samt hur du som ledare bör agera. Utbildningen ger ett Grönt kort att hänga runt halsen och använda vid match och tävling.

Sidan publicerades: 21 oktober 2022

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.