Ekonomiskt stöd

Sidan uppdaterades: 24 maj 2024

RF-SISU Skåne hanterar tillsammans med Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och specialidrottsförbunden de stöd som ges inom idrottsrörelsen. Under stipendier, fonder och utmärkelser finns även stöd att söka utanför idrotten.

Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott

Det finns många bra idéer om hur barn- och ungdomsidrotten kan utvecklas i distriktets föreningar. För att hjälpa till att göra en del av idéerna till verklighet kan idrottsföreningar söka projektstöd från RF-SISU Skåne. Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar att utveckla sin verksamhet i enlighet med Strategi 2025 och riktlinjerna för barn- och ungdomsidrott.

Läs mer om projektstöd barn- och ungdomsidrott

Projektstöd IF Återstart

Syftet med "Projektstöd IF Återstart" är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter för särskilt utsatta föreningar. Stödet ska säkerställa att idrottsföreningar ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. Stödet ska framför allt tillgängliggöras för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet och/eller verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer om återstartsstödet

Projektstöd IF Idrott 65+

Detta Projektstöd syftar till att skapa förutsättningar för föreningar att utveckla sin idrottsverksamhet riktad till målgruppen personer 65 år och äldre (65+) med målsättningen att idrottsrörelsen ska erbjuda hållbar, utvecklande och inkluderande idrottsverksamhet i förening för målgruppen 65+.

Det är möjligt att söka stöd inom två huvudområden:

  • Utveckling av föreningens befintliga verksamhet för målgruppen.
  • Uppstart av ny verksamhet i föreningen för målgruppen.

Läs mer om Projektstöd IF Idrott 65

Projektstöd IF Anläggning

Riksidrottsförbundet avsätter årligen medel till ett anläggningsstöd med syfte att skapa nya och utveckla befintliga idrottsmiljöer för barn och ungdomar. Bidraget kan sökas av idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundet och ansökan handläggs av RF-SISU Skåne.

Läs mer om ansökan för projektstöd anläggning.

 

Stöd till utrustning för utövare med funktionsnedsättning

Området syftar till att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. För att ansöka om projektstödet ska ni alltid börja med att ta kontakt med er förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Skåne.

Hitta er idrottskonsulent

Läs mer om stödet till utrustning för utövare med funktionsnedsättning på Riksidrottsförbundets webb.

Verksamhetsstöd för barn- och ungdomsidrott (LOK-stöd)

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Läs mer om ansökan för LOK-stöd.

Utvecklingsresurs genom folkbildning

RF-SISU Skåne arbetar med att utveckla och utbilda föreningar och förbund i Skåne. Utvecklingsresursen är inriktad på att utveckla och stötta den lärande processen genom utbildning och folkbildning i en förening eller ett förbund. RF-SISU Skånes idrottskonsulenter kan komma ut och informera föreningar och förbund om möjligheter att arbeta med den resurs som finns att tillgå.

Läs mer om vårt stöd genom folkbildning.

Rabatter och förmåner

Riksidrottsförbundet har slutit flera rikstäckande avtal med olika partners som erbjuder specialerbjudanden på produkter och tjänster till idrotten. Dessa avtal inkluderar Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna, specialidrottsförbund, distrikt, föreningar och medlemmar.

Mer om rabatter och förmåner på rf.se

Sidan publicerades: 26 september 2022

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.