SISU Idrottsutbildarna

Sidan uppdaterades: 3 mars 2023

RF-SISU Skåne är en del av SISU Idrottsutbildarna, idrottsrörelsens studieförbund. SISU Idrottsutbildarna är ett av elva statsfinansierade studieförbund och det innebär att verksamheten följer statens mål med folkbildningen som är att den ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället”.

SISU Idrottsutbildarna styrs också av idrottsrörelsens egna mål och folkbildningen är ett viktigt verktyg i det gemensamma arbetet för att nå målen i Strategi 2025.

SISU Idrottsutbildarna består av en central organisation, placerad i Idrottens Hus i Stockholm, och de 19 distriktsorganisationerna. SISU Idrottsutbildarna innefattar även Bosön Idrottsfolkhögskola, förlaget SISU Idrottsböcker och har ett delat förvaltarskap för Riksidrottsmuseet tillsammans med Riksidrottsförbundet.

SISU Idrottsutbildarna ska bland annat:

  • Skapa förutsättningar för idrottsrörelsens utvecklingsarbete, strategier och mål.
  • Med folkbildnings- och utbildningsinsatser bidra till idrottens och individers utveckling utifrån behov och förutsättningar.
  • Skapa idrottsövergripande mötesplatser.
  • Ansvara för att idrottens gemensamma ledarutbildningar (Idrottsövergripande utbildning) erbjuds och genomförs.
  • Tillhandahålla pedagogiska metoder och utbildningsmaterial för folkbildnings- och utbildningsverksamhet.
  • Fördela och följa upp statens anslag till idrottsrörelsens studie-, folkbildnings- och utbildningsverksamhet utifrån regeringens riktlinjer och i linje med idrottsrörelsens strategi och mål.

Läs mer om hur uppdraget omsätts till verksamhet och prioriterade områden i idrottsrörelsens strategiska plan 2022-2025 (pdf) Pdf, 3 MB. och verksamhetsinriktning 2022-2023 (pdf) Pdf, 5 MB..

SISU Idrottsutbildarna innefattar även Bosön Idrottsfolkhögskola, SISU Förlag och har ett delat förvaltarskap för Riksidrottsmuseum tillsammans med Riksidrottsförbundet.

Bosön Idrottsfolkhögskola

Folkhögskolan har inriktning på idrott och hälsa och erbjuder både kortare kurser och heltidsstudier på upp till två år. En folkhögskola är inte bunden till centralt fastställda läroplaner och det gör varje folkhögskola unik med stort studerandeinflytande.

Folkhögskolan erbjuder också egna eller skräddarsydda utbildningar för förbund och föreningar eller ställer upp med resurser i form av lärare eller annan kompetens i kurser och utbildningar.

Bosön, som är Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum, är också navet för SISU Idrottsutbildarnas nationella idrottsövergripande högre utbildning och bildning.

Besök Bosön idrottsfolkhögskolans webbplats

Läs mer om Bosön, Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum

SISU Idrottsböcker

Idrottsrörelsens förlag har som uppdrag att samla kunskap inom idrott och göra den tillgänglig för fler. Utgivningen består av såväl tryckta som digitala produktioner och förlaget har ett nära samarbete med många specialidrottsförbund för produktion av utbildningsmaterial och utbildningswebbar. SISU Idrottsböcker producerar tillsammans med SISU Idrottsutbildarna de i stora delar webbaserade idrottsövergripande tränar- och föreningsledarutbildningarna.

SISU Idrottsböckers webbplats

Riksidrottsmuseet

Museet ligger i museiparken Djurgården i Stockholm och är en idrottshistorisk samlingsplats med utställningar, aktivitetscenter och ett utbud av programverksamhet som skall tilltala barn och skolungdom lika mycket som den breda allmänheten.

Riksidrottsmuseets webbplats

Sidan publicerades: 2 december 2022