Idrottspsykologi och mental träning

Sidan uppdaterades: 8 december 2022

Lär dig mer om tankar och beteenden för att prestera bättre eller få andra att prestera. Är du eller dina aktiva mentalt starka kan det vara avgörande för en god prestation över tid.

Sidan publicerades: 22 november 2022

Kontakt

Utbildningsadministration

010 - 4765760
Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.