Kunskaps- och inspirationshöjande utbildningar

Sidan uppdaterades: 8 december 2022

Förutom ordinarie utbildningsutbud har vi, genom ett brett nätverk av utbildare och experter, möjlighet att erbjuda utbildningar med olika teman.

Dessa är knutna till specifika utbildare och de kan bokas i den mån de har tid och möjlighet. I vissa fall förmedlar vi kontakten till den specifika utbildaren och i vissa fall administrerar vi hela bokningen.

Nedan finner du exempel på teman:

 • Anpassa ledarskapet utifrån synliga och osynliga funktionsnedsättningar
 • Att alltid känna sig som en vinnare
 • Att skapa vinnande och hållbara evenemang
 • Fysträning
 • Framtidens idrottsledarskap
 • Mansnormen inom idrotten
 • Psykisk hälsa
 • Skapa effektiva team
 • Synliggöra föreningen genom sociala medier
 • Träning och prestation genom pubertet för idrottande tonårstjejer
 • Ätstörningar inom idrotten

Sidan publicerades: 22 november 2022

Kontakt

Utbildningsadministration

010 - 4765760
Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.