Att möta idrottsföräldrar

Sidan uppdaterades: 1 december 2023

Idrottsföräldrars agerande skapar såväl energi och glädje, som irritation och konflikt i föreningen. Utbildningen fokuserar på hur den enskilde ledaren kan bygga upp eller bibehålla ett gott samarbete med föräldrarna för barnens bästa. Hur skapar jag som ledare förutsättningar för goda samtal? Vad är ett svårt eller utmanande samtal? Vidare pratar vi om vilka förväntningar vi kan ha på varandras roller och ger exempel på hur en föräldrapolicy kan utformas.

Målgrupp

Ledare, tränare och styrelsemedlemmar.

Omfattning

2 utbildningstimmar

Sidan publicerades: 11 november 2022

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.