Fortsättningsutbildning för tränare

Sidan uppdaterades: 3 juli 2023

Fortsättningsutbildningen är en fördjupande tränarutbildning för dig som varit tränare ett tag oavsett vilken idrott och målgrupp du leder. En utbildning som bygger vidare på, fördjupar sig i och lägger till ytterligare ämnen utöver de som ingår i grundutbildning för tränare.

Mål och syfte

Du får möjlighet att brottas med ditt eget ledarskap. Utveckla arbetssätt för att stärka det så att du kan möta, involvera och anpassa idrottsverksamheten utifrån utövarnas psykiska, fysiska, sociala och idrottsliga förmåga.

Dessutom får du ökad kunskap kring hur du lägger upp en långsiktig planering och aktivt arbetar med återhämtning och skadeförebyggande träning.

Tanken är att du efter denna utbildning ska kunna ta på dig rollen som huvudtränare och ansvara för att skapa en verksamhet som engagerar över tid.

Innehåll

  • Du och ditt sammanhang inom idrottsrörelsen.
  • Du och ditt ledarskap.
  • Du och träningen.
  • Du och utövaren
  • En valbar del där du får ett antal områden att välja på.

Målgrupp

Du som är tränare/ledare får gå utbildningen från det år du fyller 16. Dessutom ska du ha genomgått grundutbildning för tränare eller annan likvärdig grundläggande tränarutbildning samt leder barn, ungdomar eller vuxna.

Omfattning

Omfattar totalt 32–35 utbildningstimmar á 45 minuter varav 15-18 av dem genomförs som egna studier på webb, i det digitala klassrummet och på hemmaplan.

Sidan publicerades: 11 november 2022

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.