Lycket föräldramöte

"Lyckat föräldramöte" är en presentation och en tågordning som är till hjälp när du ska träffa barnens föräldrar. Presentationen är tänkt att användas i samband med informationsmöte med föräldrar till idrottsaktiva barn. Du kan själv anpassa den till din förening och lägga till egna punkter.

Handledningen är till för dig som ska planera, genomföra och utvärdera ett föräldramöte.
Den är ett stöd för kunskapsinhämtning och hör delvis ihop med presentationen ovan.

Handledningen består av två delar.

  1. Lyckat föräldramöte. Beskrivning och vägledning för presentationen "lyckat föräldramöte"
  2. Fördjupning och referenser. Ett stöd till dig som håller i föräldramötet samt referenser för de som vill veta mer. Utgångspunkten är de fem punkter som finns på skylten "Här pågår barnidrott".