Inkluderande ledarskap

Sidan uppdaterades: 3 juli 2023

Att träna barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

I samarbete med Riksförbundet Attention har SISU Idrottsutbildarna tagit fram ett utbildningsmaterial för tränare kring att möta idrottare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar* (NPF). Utbildningen ger dig som tränare mer kunskap om vad NPF är samt konkreta tips på hur du som tränare och din förening kan stärka förutsättningarna att få fler att känna sig inkluderade, motiverade och för att på så sätt stanna kvar längre inom idrotten.

Mål och syfte

  • Öka kunskapen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).
  • Ge tränare och ledare kunskap om vikten av tydlighet, struktur och bemötande för att inkludera och motivera fler barn och ungdomar med NPF att stanna kvar inom idrotten.
  • Ge konkreta tips på hur tränare och ledare kan göra för att underlätta för barn och ungdomar med NPF.

Innehåll

  • Fakta om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
  • Praktiska tips kring bemötande och ledarskap.
  • Filmer med tillhörande diskussionsunderlag.

Målgrupp

Ledare och tränare. Vi rekommenderar att du har en grundläggande idrottsutbildning eller liknande sedan tidigare och viss erfarenhet som tränare eller ledare.

Omfattning

3 utbildningstimmar.

Sidan publicerades: 11 november 2022

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.