Pedagogik och metodik för tränare - grund och fördjupningskurs

Sidan uppdaterades: 12 oktober 2023

Grundkurs i konsten att lära ut din idrott.

Vill du öka dina kunskaper och färdigheter inom området pedagogik och metodik för att tydligare kunna lära ut din idrott till de individer du tränar? Då är detta utbildningen för dig som är idrottstränare/coach på alla nivåer.

Utbildningen varvar teoretiska modeller byggda på senaste rön och forskning inom området, med praktiska övningar för att förbättra tränar- och ledarfärdigheterna.

Mål och syfte

Att ge aktivitetsledare grundläggande pedagogik för att kunna förmedla ett budskap. Få grundläggande meto­der till att kommunicera en övning. Att efter genomförd utbildning erhållit teoretiska modeller kring pedagogik och metodik samt att praktiskt fått öva metoder.

Innehåll

  • Ta reda på din och dina aktivas olika inlärningsstilar
  • Få grundläggande perspektiv kring lärande och lärandeteorier
  • Förbättra din retorik (ditt sätt att presentera)
  • Bli bättre på samtalsmetodik i din träningsgrupp

Målgrupp

Idrottstränare och coacher på alla nivåer.

Omfattning

3 utbildningstimmar

Fördjupningskurs

I denna utbildning fördjupas teorin och perspektiven kring lärande, både ditt eget lärande och gruppens. De kommunikativa delarna fördjupas där du får tränapå att ställa frågor och ge feedback. Du ges möjlighet att planera, presentera och få feedback på praktiska övningar.

Omfattning

3 utbildningstimmar

Sidan publicerades: 11 november 2022

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.