Nu finns RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott i föreningsversion 

Riksidrottsförbundets Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott är en praktisk guide för barn- och ungdomsidrotten i Sverige. Riktlinjerna stödjer den svenska idrottsrörelsens mål att bli den bästa i världen för alla åldrar. De finns till för att skapa en ungdomsverksamhet som respekterar barns rättigheter enligt barnkonventionen och de främjar idrottsrörelsens övergripande mål. 

Sidan uppdaterades: 24 november 2023

Nu finns en kortversion av riktlinjerna tillgänglig. Versionen vänder sig till idrottsföreningar och bygger såklart på det dokument som förbunden har att förhålla sig till. Ladda ner den och läs den tillsammans med andra i din förening. Kontakta en idrottskonsulent hos oss på RF-SISU Skåne om ni vill ha hjälp med hur ni tillsammans kan utveckla er förening i linje med riktlinjerna.

Riktlinjerna har utvecklats i samråd med specialidrottsförbunden och barnrättsorganisationer. Det är viktigt att komma ihåg att riktlinjerna inte beskriver specifika krav eller hur varje idrott ska bedrivas, eftersom detta varierar mellan olika idrotter.

Vi har samlat dokumentet tillsammans med information om riktlinjerna och andra viktiga dokument som vi tycker behövs för att ha framtidens barn- och ungdomsidrott i fokus på vår webbplats.

I korthet består Riktlinjerna för barn och ungdomsidrott av fem huvudriktlinjer. Trygghet, Delaktighet, Glädje, Allsidighet och Hälsa. Se mer nedan:

1. Trygghet: Skapa trygga och välkomnande miljöer.

2. Delaktighet: Erbjud delaktighet och inflytande.

3. Glädje: Främja inre drivkraft och långsiktig utveckling.

4. Allsidighet: Möjliggör allsidigt och lekfullt idrottande.

5. Hälsa: Bidra till hälsa och välbefinnande över tid.

Sidan publicerades: 22 november 2023