Menstruationens påverkan på idrottsträning - Från flicka till kvinna

I den ständiga strävan efter att maximera idrottsprestationer har ett område länge varit förbisett och tabubelagt - menstruationens inverkan på idrottande kvinnor. I torsdags var det är dags att kasta ljus över ämnet och OV Helsingborg hade samlat 4 tjejlag tillsammans med deras föräldrar. De fick lyssnade till Alice Andersson och hennes föreläsning - Från flicka till kvinna.

Sidan uppdaterades: 28 november 2023

Fredrik som är förälder och ledare i OV Helsingborg var en av initiativtagarna till föreläsningen.
– Förslaget dök upp efter att jag satt och läste om Magdalena Eriksson (fotbollsproffs) i Helsingborgs dagblad på bussen på väg till Partille i somras. Där berättade hon om hur man optimerade deras träning efter menscykeln. I samtal med övriga ledare i laget kom vi fram till att något sådant vore ju intressant även för våra tjejer. Föreningen fångade frågan och hittade föreläsaren Alice via RF-SISU Skåne, berättar Fredrik

Vad tar du med dig från kvällen?
– Tar med mig en större kunskap. Samt idéer för vårt fortsatta uppdrag som tränare för vårt lag.

Våra tjejer, som är 11 år gamla, kanske var lite unga, men de fick nu lära sig mitt i sin pubertet. Så jag tror det var en föreläsning på en lagom nivå. Dessutom tror jag det är nyttigt att det var en ung duktig tjej som tränat och tävlat på hög nivå som var föreläsare. Bara det att 24 av 26 inskrivna tjejer var på plats säger ju någonting.

– Jag tror det här är något fler föreningar ska satsa på. Kan varmt rekommendera föreläsningen och upplägget, avslutar Fredrik

Bilder från kvällen

Menstruation och prestation: En komplex relation

För kvinnliga idrottare är menstruationscykeln en biologisk realitet som kan påverka allt från energinivåer till återhämtning och fysisk prestation. Trots detta har få idrottare och tränare öppet diskuterat hur menstruationen kan integreras i träningsrutiner och tävlingsstrategier.

Utmaningar och möjligheter

För unga kvinnliga idrottare är utmaningarna särskilt framträdande. Många har känt osäkerhet kring hur man navigerar i menstruationscykeln och dess påverkan på träning. Här är det idrottsföreningarna och tränarna spelar en central roll.

Vi frågade två tjejer från OV Helsingborgs tjejlag vilka förväntningarna var på kvällen? – Vi hoppas på att få veta hur vår mens kan påverka vår träning och om det finns något vi kan göra för att påverka.

Har ni hoppat över en träning för att du haft mens?
– Ja – jag brukar ha rätt ont i magen när jag har mens

Vilken förståelse/kunskap tror du att dina tränare har om ämnet?
– Vi tror att vår tjejtränare har störst kunskap och förståelse. Våra manliga tränare har kanske en del kunskap, men inte lika stor förståelse för hur vi kan må och bete oss beroende på var i våran menscykel vi befinner oss.

Vad tar ni mer er från kvällen?
– Att det är bra att dokumentera när mensen kommer så att man lättare vet hur man kommer må veckorna innan. Även hur menscykeln påverkar ens humör och känslan av hur man presterar kan ändras.

Framtidens syn på menstruation och idrott

Att öppet diskutera menstruationens påverkan på idrottsträning är ett steg mot en mer inkluderande och medveten idrottsrörelse. Genom att utbilda idrottare, tränare och föräldrar kan vi skapa en kultur där varje idrottare känner sig stöttad och förstådd, oavsett var de befinner sig i sin menstruationscykel.

Är ni en förening som vill diskutera ämnet menstruation i er förening, kontakta då er idrottskonsulent här

Läs mer om hur ni han arbeta för att mensäkra er idrottsförening här: Menssäkra idrottsföreningen

Sidan publicerades: 28 november 2023