Folkhälsa

Sidan uppdaterades: 16 november 2022

Idrott hela livet är RF-SISU Skånes och hela idrottsrörelsens vision. Idag finns det i hela landet ungefär tre miljoner medlemmar i cirka 20 000 föreningar, majoriteten är bredd- och motionsidrottare. Genom omfattande verksamhet och engagerade ledare bidrar vi därför till en god folkhälsa.

Om vi rör oss mer mår vi bättre. Vi minskar risken att insjukna i folkhälsosjukdomar, att drabbas av demens och att dö i förtid. Fysisk aktivitet minskar även ångest och stress.

Idrottare har bättre hälsa än personer som inte idrottar eftersom de är fysiskt och mentalt rustade för utmaningar inom idrotten, förmågor som i många fall kan överföras till andra delar av livet. Men man behöver inte träna på hög nivå för att må bättre. Den största hälsovinsten är hos personer som går från en stillasittande livsstil till att röra sig åtminstone måttligt. Regelbunden konditionsinriktad fysisk aktivitet har bland annat visat sig ha positiva effekter för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar och motverka cancer.

Styrketräning motverkar muskelförtvining och benskörhet hos äldre. Det förebygger även övervikt, förbättrar kognitiv förmåga om den genomförs tillsammans med konditionsträning, och minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

På denna sida kan du läsa mer om några av våra satsningar i området.

FaR - Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på recept är inget krångligt. Det innebär att en läkare, sjukgymnast, sjuksköterska eller annan legitimerad vårdpersonal ger dig ett recept på fysisk aktivitet. Det är aldrig för sent att börja röra på sig – men kanske behöver du hjälp med att komma igång?
Läs mer om FaR

Senior Sport School

Senior Sport School är en satsning som har utvecklats i samverkan mellan Region Skåne och RF-SISU Skåne och startade 2009. Syftet med Senior Sport School är att skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande i Skåne, att inspirera till en aktiv och meningsfull fritid samt visa på möjligheterna till en aktiv roll inom idrotten hela livet.
Läs mer om Senior Sport School

Starka

RF-SISU Skåne skapade konceptet Starka 2016. Genom samverkan mellan idrottsrörelsen, elevhälsan, skolan och andra viktiga samhällsaktörer har vi stora möjligheter att påverka ungas hälsa och tillsammans göra skillnad. Vi vill tillsammans arbeta för det gemensamma målet att stärka unga som är ofrivilligt inaktiva i deras utveckling och välbefinnande.
Läs mer om Starka

Rörelsesatsning i skolan

Regeringen har avsatt 30 miljoner kronor för att idrottsrörelsen ska kunna bidra till mer rörelse i skolan. I uppdraget ingår att RF (genom RF-SISU i distrikten) ska kraftsamla för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse under skoldagen. Satsningen innebär samverkan med grundskolor. Vi vill skapa bättre möjligheter till daglig rörelse under eller i anslutning till skoldagen.
Läs mer om Rörelsesatsning i skolan

Sport Fitness

Sport Fitness är ett paketerat träningskoncept för idrottsföreningar som vill utveckla sitt träningsutbud och bredda sin målgrupp. RF-SISU Skåne står tillsammans med specialdistriktsförbunden för Handboll, Innebandy och Ishockey bakom satsningen i en gemensam styrgrupp. Satsningen är ett utmärkt sätt att konkret närma sig målsättningarna inom idrottsrörelsens Strategi 2025. Läs mer om Sport Fitness.

Sidan publicerades: 3 november 2022

Kontakt

Sofi Andersson Lantz

Idrottskonsulent

010 - 476 57 67

Regional samordnare för Senior Sport School samt Idrott och funktionsnedsättning

Strategi 2025. Svens idrott - världens bästa!

Idrottsrörelsens gemensamma vision om hur det ska vara att idrotta i en förening.