Intressepolitik

Sidan uppdaterades: 16 januari 2023

Genom sin fysiska aktivitet är idrotten en lustfylld motvikt till ett alltmer stillasittande vardagsliv och utgör en mötesplats i ett samhälle där segregation och utanförskap är växande utmaningar.

Sveriges kommuner har varit, är och kommer att vara helt avgörande för att vi fortsatt ska ha en av världens starkaste idrottsrörelser byggd på demokrati och som är öppen för alla. Under 1960-1980-talet var idrotten en central del i samhällsplaneringen. Idrottsmiljöer byggdes nära skolor och bostadsområden. Tyvärr ser vi en negativ trend de senaste decennierna. 

Vi ser ökande hälsoklyftor, växande segregation och ett samhälle som är på väg att glida isär. I ett socialt hållbart samhälle, där stads- och landsbygdsutveckling är mer än bara boende, kan föreningsidrotten vara en kraft. Dessa ytor är helt avgörande för att idrottsrörelsen ska fungera. Behovet av renovering och avsaknad av sociala ytor pekar de skånska föreningarna särskilt ut i en ny anläggningsenkät. Vi menar inte att alla idrotter ska ha en egen specialanläggning i varje stad, ort eller kommun. Här tror vi mycket på samverkan mellan olika kommuner och föreningar för att ge ökade förutsättningar för den idrottande skåningen. 

Idrottens 3 viktiga frågor inför valet 2022

RF-SISU Skåne lyfter de frågor som vi anser är de tre viktigaste frågorna för att föra idrottsrörelsen framåt. Vi behöver hjälp från personer i maktpositioner att öka möjligheterna för detta. Vi kan tillsammans öka förståelsen för utmaningar och behov som finns idag för att förbättra föreningens förutsättningar.

Idrottens 3 viktiga frågor inför valet 2022

- Fler och bättre idrottsanläggningar och idrottsmiljöer.
- Återstart av idrotten efter pandemin för en bättre folkhälsa.
- Samverkan mellan kommuner för bättre förutsättningar.

Läs mer om Idrottens 3 viktiga frågor inför valet 2022

Bygg för Skånes hälsa

Vi vill genom fotoutställningen "En arena för så mycket mer" lyfta fram de skånska idrottsplatserna, ishallarna och simhallarna. Basketplanerna, skateparkerna och ridhallarna. Inte bara för de platser de är, utan framförallt för det som de gör möjligt. De uppoffringar som görs, vänskapsband som knyts och hjältedåd som utförs. De som vinner tillsammans och de som förlorar tillsammans. Spontanrörelse istället för stillasittande. Olikheter som får vara oviktiga och gemenskap som får betyda allt. Vi vill hylla dem för att de ger idrotten möjligheten att vara Skånes största samhällsbyggare, utan att egentligen ha det för avsikt. Våra idrottsplatser är arenor för alla – och samtidigt är de arenor för så mycket mer.

Läs mer om utställningen här

Sidan publicerades: 3 november 2022