Distriktsstämman 2024

Sidan uppdaterades: 2 april 2024

Här kommer aktuell information om nästkommande Distriktsstämma att läggas upp löpande.

Årsmötet består av ombud för medlemsföreningarna inom distriktets gränser. Ombuden utses av varje idrott, oftast genom specialdistriktsförbunden (SDF). Övriga föreningsrepresentanter kan närvara, men saknar beslutsrätt.

Dags för årsmöte för RF-SISU Skåne

Plats: Malmö
Datum: Torsdagen den 11 april 2024
Starttid: Kl. 18.00

Distriktsstämman, dvs årsmötet, är RF-SISU Skånes högsta beslutande organ och stämman hålls vartannat år. Årsmötet består av ombud för medlemsföreningarna (IF) inom distriktets gränser. Ombuden utses av varje idrott, oftast genom specialdistriktsförbunden (SDF).

Utlysning

Stämman utlyses genom kungörelse i RF:s officiella kungörelseorgan senast i december året före årsmötet. Stämman utannonseras också via nyhetsbrev och RF-SISU Skånes hemsida.

Anmälan

Anmälan till årsmötet görs via denna länk.

Handlingar

Handlingar inför årsmötet läggs upp här senast tre veckor innan årsmötet, samt skickas ut digitalt till anmälda ombud.
Handlingar kommer också att tryckas upp och finnas tillgängligt under mötet.

Har ni frågor eller funderingar kring innehållet i handlingarna inför årsmötet?
Vänligen ta kontakt med
Ordförande Jane Andersson för frågor kring styrelsens arbete
Distriktsidrottschef Patrik Karlsson för frågor kring verksamheten
Ekonomichef Hampus Tammelin för frågor kring ekonomin
Valberedningens ordförande Erwin Apitzsch för frågor kring valberedningens förslag

Motioner till årsmötet

Medlemsförening (IF) får senast den 15 januari stämmoåret ge in förslag (motion) att behandla vid distriktsstämman. Motioner skickas till skane@rfsisu.se

Nomineringar till årsmötet

Medlemsföreningar (IF) inom distriktet har rätt att, senast den 15 januari, till valberedningen lämna förslag på personer för valen. Förslag på personer till styrelseledamöter skickas till valberedningens ordförande Erwin Apitzsch (erwin.apitzsch@psy.lu.se) och förslag på personer till valberedningen skickas till lekmannarevisorn Matts Larsson (two2tt@gmail.com).

Har ni frågor kring detta återkoppla till patrik.karlsson@rfsisu.se.

Sidan publicerades: 12 oktober 2022