Skapa trygga och inkluderande idrottsmiljöer

Sidan uppdaterades: 1 december 2022

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar. Under denna period lyfter RF-SISU Skåne trygghetsfrågorna. Vi tar vårt barnidrottsombud som hjälp att guida oss i frågorna.

Allt distrikt har idag en person som kan hjälpa och stötta i frågor där föreningen kanske brister. I Skåne har vi haft privilegiet att ha ett barnidrottsombud som kunnat arbeta med detta område sedan 2016. RF-Skånes Barnidrottsombud arbetar för en tryggare idrottsmiljö.

Föreningens idrottskonsulent är den som kan hjälpa föreningen hur att jobba med förebyggande arbetet som exempelvis värdegrundsfrågor, teambuilding med mera. Ju mer föreningen arbetar internt och grundligt med inkludering och värdegrund ju tryggare medlemmar, barn och ungdomar, får vi. I Skåne har vi haft privilegiet att ha ett barnidrottsombud som kunnat fokusera på detta område sedan 2016.

I dagarna lanserar Riksidrottsförbundet en ny webbsida "Skapa trygga och inkluderande miljöer". Sidan ska hjälpa föreningar att arbeta med just frågor om trygghet. Framförallt förebyggande men även om det fruktansvärda skulle hända att någon blir utsatt.

Läs mer på Riksidrottsförbundets sida Skapa trygga och inkluderande miljöer.

Sidan publicerades: 16 november 2022