Vägledning vid bedömning av barn och ungas bästa

Sidan uppdaterades: 14 februari 2023

Nytt stöd för att bedöma barn- och ungas bästa. Barnrättsperspektivet står i fokus i stödmaterialet "Vägledning vid bedömning av barn och ungas bästa" som har tagits fram av Riksidrottsförbundet (RF) i nära samarbete med Bris, Friends, Rädda Barnen och Unicef Sverige.

Idrottsrörelsen är en plats där alla ska känna sig välkomna och trygga. En plats med möjlighet att utvecklas både fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt, i sin egen takt och efter sina förutsättningar.

Vägledning vid bedömning av barn och ungas bästa är ett stöd för idrottsförbund och föreningar i arbetet med att säkerställa barns och ungas rättigheter i idrottsverksamheten och en del i att implementera de riktlinjer för barn- och ungdomsidrott som Riksidrottsförbundet presenterade i mars 2022.

När tränare, förtroendevalda och andra ledare inom idrottsrörelsen tar beslut som på något sätt påverkar barn behöver det märkas i beslutsprocessen. Mycket kortfattat behöver vi bli bättre på att göra unga delaktiga i beslutsfattandet och på att motivera de beslut vi tar. Det finns inget färdigt facit för att avgöra vad som alltid är det bästa, men i stödmaterialet, som är särskilt anpassat för idrottsrörelsen, presenteras en modell med fyra steg för att underlätta beslutsprocessen.

Vägledningen baseras på ett material som Barnombudsmannen (BO) tagit fram och har omarbetats i nära samarbeta med Bris, Friends, Rädda Barnen och Unicef Sverige. Specialidrottsförbund och RF-SISU distrikt har under processen bjudits in att testa stödmaterialet och bidra till att utveckla det.

Här hittar ni stödmaterialet för:
Vägledning vid bedömning av barn och ungas bästa, PDF.

Lyssna gärna vad BRIS generalsekreterare, Magnus Jägerskog, har att säga kring det nya materialet.

Sidan publicerades: 13 februari 2023