Rörelsesatsning i skolan

Sidan uppdaterades: 30 maj 2024

Riksidrottsförbundet har med start 2018 i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan. Rörelsesatsningen riktar sig till alla barn i grundskolan och anpassad skola, och handlar om att få in mer rörelse under skoldagen. Med stark förankring inom idrotten, har vi en unik förutsättning att stötta både skola, förbund och idrottsförening genom att bygga broar mellan skolan, barnen och föreningslivet.

Detta regeringsuppdrag syftar till att ge barnen en ökad rörelseglädje och rörelseförståelse, vilket lägger grunden till ett ökat välbefinnande, bättre skolresultat men även en bättre folkhälsa.

I läroplanen för grundskolans och anpassad skolas inledande kapitel - Skolans värdegrund och uppdrag - står att skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Det här gäller för hela skolan och för alla lärare i alla ämnen. I läroplanen står dessutom att skolan ska verka för att utveckla kontakter med kulturliv, arbetsliv och föreningsliv.

RF-SISU Skåne utbildar, inspirerar och bygger nätverk, och stöttar skolan i den situation som skolan befinner sig i och verkar för att rörelsesatsningen skall bli en integrerad del av skolans verksamhet.
Alla insatser vi gör för skolan är kostnadsfria för skolan att ta del av och vi stöttar med bland annat: utbildning, processledning, inspirationsmaterial/aktivitetsmaterial, föreningskontakter och föreningsarvode. Vi skräddarsyr workshops för skolan och vi besöker APT/arbetslagsmöten, rektorsträffar och vi arrangerar träffar för erfarenhetsutbyten och nätverksträffar.

Detta regeringsuppdrag syftar till att ge barnen en ökad rörelseglädje och rörelseförståelse, vilket lägger grunden till ett ökat välbefinnande, bättre skolresultat men även en bättre folkhälsa. Merparten av skolorna i Skåne tar del av rörelsesatsning i skolan.
Skolor som är med i Rörelsesatsningen

Mer inspiration till rörelse och idrott

Många idrottsförbund under Riksidrottsförbundet genomgår nu en utvecklingsresa i samarbete med Rörelsesatsning i skolan och vill inspirera skolor till mer rörelseglädje så att fler barn och unga hittar till idrotten. Ta inspiration av idrotternas initiativ på www.rf.se/inspiration.

Skol- och föreningssamverkan

Skol- och föreningssamverkan kan ske på raster, i vissa fall på idrottslektion, på fritids/After school, genom en skolidrottsförening och vid idrottsdagar. Riksidrottsförbundets utvärdering våren 2023 visar att antalet idrottsföreningar som samverkar med skolor ökade under 2022 med hela 83%. En annan utvärdering från Riksidrottsförbundet visar att 8 av 10 föreningar i Skåne som har samverkat med skolor har ökat i antalet medlemmar.

Du kan alltid ta hjälp av er idrottskonsulent hos RF-SISU Skåne, så hjälper hen er vidare.

 

Utvärdering av Rörelsesatsningen i skolan, 2018 – 2023, visar:

  • Fler barn i rörelse på rasterna: 96 %
  • Piggare elever: 81 %
  • Ökad trivsel bland eleverna: 89 %
  • Färre konflikter mellan elever: 83 %
  • Förbättrad koncentrationsförmåga hos elever: 68 %
  • Förbättrad kognitionsförmåga hos elever: 56 % (41 % svarade ”vet ej”)
  • Lugnare klassrumsmiljö: 76 %
  • Ökad trivsel bland personal: 69 %
  • Ökad samsyn bland skolans personal i frågor om elevers rörelse under skoldagen: 85 %
  • Fler föreningsaktiva ungdomar (se ovan)

Idrottens dag = Sveriges största idrottsevenemang!

Sista fredagen i september varje år arrangeras Idrottens dag av skolor som tar del av Rörelsesatsning i skolan.

2023 deltog över 124 000 elever under Idrottens dag, vilket är nästan lika många som de tre största idrottsevenemangen i Sverige hade tillsammans. Bara i Skåne deltog 22 267 elever och i år ökade föreningarnas medverkan i hela landet med hela 29% mot tidigare år.

En utvärdering gjord av upplevelseinstitutet visar att både skola och förening önskar en fortsatt samverkan med varandra.
Mer information: www.idrottensdag.se

På Sandbäcksskolan i Sjöbo når 80% av eleverna WHO:s rörelsemål

Sedan lanseringen av SCRIIN-rörelsemätare för skolor, har över 300 skolor i Sverige mätt den fysiska aktiviteten hos barn och unga. Bland dessa skolor är Sandbäcksskolan, en F-6 skola i Sjöbo, den som presterar allra bäst. På Sandbäcksskolan når hela 80% av eleverna WHO:s rörelsemål!

Upplyftande samverkansmodell för mer rörelse! 

Jenny Wärn från Asmundtorps skola berättar om hur de kombinerar rörelseråd (elever från alla klasser), ungt ledarskap, planering och reflektion för att främja mer rörelse under hela skoldagen.
Lyssna på tips på hur man kan integrera rörelsepauser och organiserade rastaktiviteter med ungt ledarskap!

Västerskolan får med många i sina rastaktiviteter

Hannah Nilsson från Västerskolan i Östra Göinge berättar om hur de lockar  ungdomar till att testa veckans rastaktivitet.

Sidan publicerades: 3 november 2022