HBTQI+

Sidan uppdaterades: 5 juli 2024

RF-SISU Skåne vill att alla i idrottsrörelsen ska känna sig välkomna, oavsett kön, hudfärg, och sexuell läggning. Genom att använda regnbågssymboler, bland annat i våra regnbågsbindlar, och delta i prideparader vill vi uttrycka öppenhet och mångfald.

HBTQI+ är en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queers och intersexpersoner. Ofta förekommer även ett + för att påminna om att det finns fler uttryck och läggningar än de fem i hbtqi. För oss på RF-SISU Skåne är det viktigt att alla ska känna sig välkomna i idrottsrörelsen.

Vad betyder regnbågssymbolerna inom idrottsrörelsen?

Att använda regnbågssymboler är ett sätt att uttrycka den värdegrund idrotten vilar på:

”Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet”

Från början var regnbågsfärgerna ett sätt att visa att all kärlek är lika mycket värd och att alla ska få vara den de är och identifiera sig som de vill, det handlade om hbtq-personers rättigheter. På senare tid har regnbågsbindeln kommit att stå för något bredare, som öppenhet och mångfald.

Att visa upp sin värdegrund genom regnbågssymboler spelar stor roll för hbtq-personers upplevelser av att passa in i idrotten eller inte. Det kan också spela stor roll för andra människor som vill vara säkra på att föreningen är en förening som inkluderar.

Runt om i Sverige deltar föreningar, distriktsidrottsförbund och specialidrottsförbund i Pride-parader under parollen ”Idrotten gör Sverige starkare”.

Pride-erbjudande

RF-SISU Skåne erbjuder föreningar föreläsningar med tema kopplat till hbtqia+ och gärna kopplat till Pride-event på er ort.

PRIDE härstammar från HBTQI-rörelsen som växte fram i USA under 1960-talet. Personal Rights in Defense and Education. I Skåne har det sedan 1995 varit en aktiv Pride-rörelse genom återkommande parader och event. Dessa uppmärksammar hbtqia+ personers mänskliga rättigheter och normaliserar gruppen i samhället. Ett viktigt arbete som idrottsrörelsen stöttar. Er idrottkonsulent på RF-SISU Skåne kan guida er vidare utifrån det erbjudande vi har men också om ni själva har tankar om sätt att samarbeta i samband med Pride.

Kontakta er idrottskonsulent

Gå i Pride-tåget med RF-SISU Skåne

VI kommer att delta i åtminstone 3 parader under 2024 men förhoppningsvis fler.

Läs mer i vår nyhet

Pride-parader i Skåne

Höganas-pride-13-maj-2023

Lund-pride 16-19 maj 2024 - parad 18/5

Skurup-pride- 18 maj 2024

Hassleholm-pride- 18 maj 2024

Helsingborg-pride 28-29 juni - parad 29/6 2024

Kristianstad pride 22 juni kl 12, 2024

Malmo-pride 5-8 juli - parad 6/7 2024

Vilande festivaler:

  • Landskrona
  • Lund
  • Eslöv
  • Trelleborg

Föreläsning

RF-SISU Skåne vill gärna samarbeta med föreningar och erbjuder möjlighet att ha en föreläsning lokalt kopplat till Pride.

Regnbågsnyckelband och bindlar

Vi kan också erbjuda en uppsättning regnbågsnyckelband och kaptensbindlar när ni har aktiviteter i samverkan med oss.

Utbildningar och föreläsningar

Inkluderingsserien

Inkluderingsserien är en digital utbildning i fem delar inom normer och normkritiskt granskande. Medlemmar kan göra på egen hand eller i grupp - lärgrupp.

Läs mer och anmäl för att få till gång till serien.

Föreställning - Komma ut

HBTQI-monologen ”Komma ut” är skriven av skådespelaren Oskar Sternulf och framförs av Viktor Flarkell. Den handlar om en kille som heter Andreas som tänker tillbaka på hur det var när han kom ut. Vilka motgångar han möter och hur hans familj reagerar. Erbjuds föreningar 11/6 i Kristianstad. I samband med föreställningen är det frågestund och samtal.

Rädda små pojkar

Albin Nerman pratar om matchokultur och sina erfarenheter som spelare och ledare inom föreningslivet.

Vid intresse kontakta utbildning.skane@rfsisu.se

Prata om HBTQI+ – Samtalsunderlag

TIPS!

Kontakta alltid RF-SISU Skånes idrottskonsulenter när ni vill starta en lärgrupp i er förening. Vi kan bidra med tips och idéer och genom vårt folkbildningsanslag har vi dessutom möjlighet att bidra med ett visst ekonomiskt stöd, till exempel genom att ta kostnader för utbildningsmaterial, hyrd lokal, studiebesök, expertmedverkan med mera. Lärgruppen rapporterar ni sedan in via IdrottOnline till oss - vi visar gärna hur det går till. Tillsammans skapar vi positiva idrottsupplevelser och verkar för ett livslångt idrottande

Sidan publicerades: 9 december 2022

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.