Idrottsklivet

Sidan uppdaterades: 29 april 2024

Idrottsklivet är en satsning som möjliggörs genom medel från regeringen för att ge fler barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid och att bli en del av idrottens gemenskap. Syftet är att stärka idrottsrörelsens närvaro i de områden som Polismyndigheten benämner som utsatta.

Idrottsklivet drivs i samverkan mellan Riksidrottsförbundet, elva RF-SISU distrikt och 14 specialidrottsförbund. Idrottsrörelsens gemensamt beslutade strategi innehåller ambitioner om en idrott för alla, där möjligheten att engagera sig i en förening är oberoende av individens ekonomiska förutsättningar eller vart du bor. Genom Idrottsklivet kan vi utmana idrottens traditionella normer och strukturer och rikta resurser dit behovet är som störst.

I Skåne arbetar vi med prioriterade områden i fyra kommuner; Malmö, Landskrona, Helsingborg samt Kristianstad. RF-SISU Skånes roll är att koordinera arbetet lokalt och hålla ihop samverkan mellan aktörer både inom och utanför idrottsrörelsen. Arbetet ska ses som ett sätt att förstärka idrottsrörelsens långsiktiga arbete med Strategi 2025 och bedrivas utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv.

Den övergripande målsättningen med Idrottsklivet är att öka:

  • Antalet personer, främst barn och unga, som bor i angivna områden som deltar i föreningsledd idrottsverksamhet.
  • Antalet idrottsföreningar som bedriver verksamhet i angivna områden.
  • Antalet idrotts- och ungdomsledare som verkar i angivna områden.
  • Deltagarnas uppfattning om en mer aktiv och meningsfull tillvaro.

Läs mer om Idrottsklivet här:
Idrottsklivet - Riksidrottsförbundet (rf.se)

Alla barn och ungdomar ska ha tillgång till idrott:
”Så är det inte nu” - Riksidrottsförbundet (rf.se)

Sidan publicerades: 3 november 2022

Kontakt

Marina Karlsson

Idrottskonsulent

010 - 476 57 30

Inriktning Inkludering, Regional samordnare inom Idrottsklivet