Svenska från dag 1

Sidan uppdaterades: 8 december 2022

Svenska från dag 1 materialet är ett samtalsunderlag på lätt svenska riktat till nyanlända i Sverige som vill förbättra sin svenska, lära sig om hälsa och få kunskap om hur idrottsföreningar fungerar.

Materialet är utformat för att kunna genomföras som lärgrupp och lämpligt för grupper med mindre antal deltagare. Samtalen leds av föreningsmedlemmar. Det kan komma att krävas mer förberedelse än andra lärgrupper, därför öppnar vi upp för att ledarna kan arvoderas.

”Jag vet ännu inte om jag är intresserad av att utöva idrott/sport, men jag vill känna gemenskap och tillhörighet”

Att komma som ny i ett land, oavsett land innebär stora förändringar. Att behärska språket och skapa ett nätverk av vänskap är goda grundstenar för att trivas i sitt nya hemland. Många barn får relativt snabb kontakt med idrotten, men unga vuxna, äldre och föräldrar känner inte alltid det naturliga sambandet.

Idrottsföreningar har möjlighet att bidra till inkludering för nyanlända i sitt närområde, inte bara med sin idrottsliga verksamhet. Idrottsföreningarna är en mötesplats, en social plats för att uppleva samhörighet, där det finns goda förutsättningar för att bidra till bättre kunskaper i svenska språket, skapa nätverk och meningsfullhet.

Exempelvis kan idrottsföreningar ha samtalsgrupper för föräldrar vars barn har hittat till föreningen. Eller personer som vill lära sig mer om hälsa, må bättre. Eller för de som är bosatta i närheten och som söker ett kontaktnät. Vi lägger stor vikt i materialet på enkelheten, att öva dialog och nya ord. Skratt och glädje är väsentligt för att skapa ett gott mående. Det finns även möjlighet för idrottsföreningarna att introducera sin egen verksamhet. Vi uppmuntrar även att varva samtalen med lättsam fysisk aktivitet.

Riktlinjer för Svenska från dag 1

Är ni som förening intresserad av att veta mer eller ansöka ta kontakt med er idrottskonsulent eller Marina Karlsson.

Idrottskonsulenter

Sidan publicerades: 3 november 2022

Kontakt

Marina Karlsson

Idrottskonsulent

010 - 476 57 30

Inriktning Inkludering, Regional samordnare inom Idrottsklivet