Menssäkra idrottsföreningen

Sidan uppdaterades: 13 december 2023

Att menssäkra idrottsföreningen är ett löpande arbete i föreningen för att skapa inkluderande och trygga idrottsmiljöer för alla medlemmar, oavsett ålder, kön eller könsidentitet.

Fokus för en menssäker idrottsförening är att uppmärksamma och hantera de idrottsrelaterade utmaningar och behov som personer kan uppleva och ställas inför när de har mens.

Varför är det viktigt?

Det är viktigt att arbeta för att menssäkra idrottsförening av flera skäl, bland annat:

  • En menssäker förening syftar till att säkerställa att personer som har mens känner sig trygga och inkluderade i idrottsverksamheten.
  • En menssäker förening är ett steg mot att främja jämställdhet inom idrotten. Det bryter ned könsstereotyper och förhindrar diskriminering baserad på kön eller könsidentitet.

Hur kan en idrottsförening bli menssäker?

Att menssäkra idrottsföreningen är en kontinuerlig process där föreningen hela tiden arbetar för att alla ska respektera och förstå vikten av en trygg idrottsmiljö kopplad till mensen. För att er förening ska arbeta för att bli en menssäker idrottsförening kan följande åtgärder göras:

  • Informera och utbilda: Organisera utbildningar eller workshops om mens och dess påverkan på idrottsutövandet. Detta hjälper medlemmarna att förstå och respektera unika behov.

Håll utkik på vår hemsida för aktuella datum eller kontakta din förenings RF-SISU Skåne konsulent för mer information.

  • Fundera kring språkbruk: Hur pratar vi om mens? Används ordet mens eller motsvarande i negativa sammanhang? Försök att använda inkluderande och könsoberoende språk i all kommunikation.
  • Se över den fysiska miljön: Har vi tillgång till produkter som tamponger och bindor i föreningen eller på evenemang? Hur ser våra match-/tävlingsställ ut?

  • Se över upplägg, rutiner och regler kopplat till träning och tävling: Kan vi vara flexibla med upplägg av aktiviteten för att ta hänsyn till de aktivas olika behov under mensen. Exempelvis erbjuda paus i samband med aktivitet för de personer som har behov av det?

  • Lär av och lyssna på varandra: Se till att kontinuerligt ha en öppen dialog med varandra i föreningen för att förstå allas olika behov och önskemål när det gäller att skapa en menssäker förening och idrottsmiljö.

Lärgruppsmaterial

Använd gärna vårt lärgruppsmaterial som stöd under träffar ni har i föreningen. Lärgruppsmaterial Menssäkra idrottsföreningen Pdf, 1 MB.

TIPS! Kontakta alltid RF-SISU Skånes idrottskonsulenter när ni vill starta en lärgrupp i er förening. Vi kan bidra med tips och idéer och genom vårt folkbildningsanslag har vi dessutom möjlighet att bidra med ett visst ekonomiskt stöd, till exempel genom att ta kostnader för utbildningsmaterial, hyrd lokal, studiebesök, expertmedverkan med mera. Lärgruppen rapporterar ni sedan in via IdrottOnline till oss - vi visar gärna hur det går till. Tillsammans skapar vi positiva idrottsupplevelser och verkar för ett livslångt idrottande

Läs mer

Läs mer om mens och hur ni kan arbeta för en mer menssäker idrottsföreningen här. Pdf, 2 MB.

Sidan publicerades: 11 oktober 2023

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.