Rörelsesatsning har stärkt medlemsbasen i skånska idrottsföreningar

En ny utvärdering av Riksidrottsförbundet visar att samarbete mellan skola och idrottsförening genom projektet Rörelsesatsning i skolan kan leda till en ökning av antalet medlemmar. I hela Sverige rapporterade 77% av föreningarna att de hade ökat sin medlemsbas genom Rörelsesatsning i skolan. 26% av respondenterna var från Skåne och där var siffran ännu högre, där 79% av föreningarna hade ökat sin medlemsbas genom samarbetet.

Sidan uppdaterades: 17 maj 2023

RF-SISU Skåne samordnar rörelsesatsningen i Skåne genom att utbilda, inspirera och bygga nätverk för att rörelsesatsningen ska bli en integrerad del av skolans verksamhet. På så sätt kan både skola och förening främja fysisk aktivitet och utveckla elevernas relationer till föreningslivet.

Idrottens dag arrangeras av skolor runt om i landet som tar del av Rörelsesatsning i skolan. Syftet med idrottsdagen är att kraftsamla och manifestera vikten av rörelse. I Skåne deltog 25 000 elever från 90 skolor förra året. År 2021 hade hela 91% av eleverna i Skåne provat på en ny aktivitet, vilket är högre än rikssnittet på 69%.

Enligt Upplevelseinstitutets utvärdering vill elever som har provat på en ny aktivitet, testa på den igen. Deras utvärdering visar även att både skolorna och föreningarna vill fortsätta att utveckla samarbetet. 97% av skolorna och 92% av föreningarna svarade att de vill fortsätta samverka med varandra.

Siffrorna visar på det ömsesidiga värdet i samarbetet och dess positiva effekter på både skolor och idrottsföreningar. Föreningarna ser samverkan med skolorna som en möjlighet att visa upp sin sport, locka fler barn till föreningen samtidigt som de bidrar till mer rörelse för barnen under skoldagen.

Samverkan mellan skola och förening är i sig inget nytt. Vad är skillnaden om vi jämför hur det har varit tidigare?

– Jag tror att medvetenheten om varför vi gör det här ökat och aktiviteterna anpassas för att inkludera fler. Sedan har vi kontaktpersoner i skolor och föreningar så att de lättare kan samverka, säger Henrik Nilsson, RF-SISU Skåne.

Hur gör man i områden som inte är så föreningstäta?

– En möjlig lösning är att bilda skolidrottsföreningar, där eleverna själva driver föreningen. Förra året inspirerade vi till bildandet av 11 skolidrottsföreningar och fler är på gång i år. Det är ett bra sätt att öka idrottsaktiviteterna i områden där föreningslivet är svagt, förklarar Henrik Nilsson, RF-SISU Skåne

Goda framgångsexempel finns det gott om

Enligt Cornelia Gustavsson, fristilstränare på Bjuvs Brottarklubb, har deras samarbete med skolorna lett till cirka 15 nya medlemmar. Andra föreningar har också lyckats locka nya medlemmar genom Rörelsesatsning i skolan. Föreningen Ystad Rockets har till exempel hittills besökt 12 skolor i Ystad, Sjöbo, Simrishamn och Tomelilla och har i samband med detta rekryterat spelare till ett U13-lag och ett U15-lag.

330 grundskolor tar idag del av Rörelsesatsning i skolan i Skånes 33 kommuner. För skolorna innebär Rörelsesatsning i skolan ett sätt att uppfylla strävansmålen i läroplanen, att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen och att verka för att utveckla kontakter med föreningsliv. Många skolor har rapporterat om en positiv förändring efter att ha implementerat Rörelsesatsningen. Från piggare elever och ökad trivsel, till färre konflikter och lugnare klassrum.

Sammanfattningsvis kan vi se att Rörelsesatsning i skolan är en vinn-vinn-situation för alla inblandade parter. Skolorna får stöd att uppfylla läroplanens strävansmål på fysisk aktivitet, eleverna får prova på nya aktiviteter och utveckla sin relation till föreningslivet, och av föreningar som har samverkat med skolor, har 8 av 10 idrottsföreningar i Skåne, fått nya medlemmar. Detta gör Rörelsesatsning i skolan till en viktig del av främjandet av fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande för alla i samhället.

Läs gärna Riksidrottsförbundets nyhet: Imponerande ökning av engagerade idrottsföreningar i Rörelsesatsning i skolan

Läs mer om Rörelsesatsning i skolan

Sidan publicerades: 17 maj 2023