Fritidsbanken

Sidan uppdaterades: 7 december 2022

Fritidsbanken är som ett bibliotek, men med sport- och friluftsartiklar istället för böcker. Här kan du låna allt från fotbollar och inlines till metspön, eller varför inte en komplett alpinutrustning? På Fritidsbanken finns det tusentals prylar att välja mellan och allt är skänkt av personer som inte längre använder dem.

Alla får låna på Fritidsbanken, oavsett ålder, kön, eller socioekonomisk status. Vem man är spelar ingen roll, för alla har rätt till en aktiv fritid. Vill man testa att utöva en idrott i förening kan det vara en bra idé att låna utrustningen som behövs innan man vet om man vill fortsätta. Fritidsbanken hjälper också gärna till att förmedla kontakt mellan låntagare och förening för dem som visar intresse för att utöva en viss idrott.

Förutom att sänka tröskeln till spontanidrott och göra det möjligt att prova många olika idrotter är Fritidsbanken bra ur ett klimatperspektiv. Utrustning som blivit urväxt, eller bara samlat damm får nytt liv. Skridskor slipas, skosnören byts ut och skidor vallas för att hålla längre och vara attraktiva att låna.

Fritidsbankens värdegrund säger att ALLA får låna, ALLT är gratis och miljön står i fokus genom ett smart återbruk.

Fritidsbanken finns i hela landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Gå in på fritidsbanken.se för att hitta din närmaste butik.

RF-SISU Skåne stöttar

Verksamheten startade i Deje, Forshaga kommun, i Värmland 2013 och finns i dag på drygt 90 platser runtom i landet. Riksidrottsförbundet inledde under 2016 ett samarbete med Fritidsbanken för att utveckla verksamheten, skapa ett långsiktigt lokalt engagemang och möjliggöra för fler att börja idrotta. RF-SISU Skåne arbetar med att stödja kommuner eller andra aktörer som planerar att starta och/eller driver en Fritidsbank.

Sedan 2017 har RF-SISU Skåne en idrottskonsulent som inom sin tjänst också är distriktsamordnare, d v s Fritidsbanken Sveriges ”förlängda arm” i Skåne. Andreas Feuk som har uppdraget för RF-SISU Skåne arbetar bland annat för att Fritidsbanken ska vara en bra rekryteringsplattform för nya potentiella medlemmar och ledare i föreningslivet, och en bidragande faktor för att sänka trösklarna för nya idrottsutövare samt stimulera till idrott hela livet.

RF-SISU Skåne bjuder in de lokala Fritidsbankerna m fl till regelbundna nätverksträffar för att lära och inspireras av varandra, samt sprida nyheter, tips m m. Träffarna, som sker både fysiskt och digitalt, hålls 3-4 gånger per år.

Fritidsbanker i Skåne

Här finns en Fritidsbank idag:

Bromölla

Eslöv

Klippan

Kristianstad

Landskrona

Lund

Malmö

Trelleborg

Åstorp

Ängelholm

Östra Göinge

Övriga intresserade kommuner är:
Burlöv, Hässleholm, Hörby, Osby,Perstorp, Svalöv, Svedala och Örkelljunga

Skåne uppdelat i 33 kommuner

Överenskommelser med specialidrottsförbund (SF)

Fritidsbanken Sverige har överenskommelser med följande SF

 • Bågskytte
 • Casting
 • Innebandy
 • Parasport
 • Skolidrott
 • Triathlon

Viss planering/dialog finns även för: skateboard, dart, boule, golf, skidor, friidrott, ishockey, akademiska, cricket, skridsko, dragkamp, varpa och fäktning.

Notera att listan förändras kontinuerligt och att nya SF tillkommer efterhand.

Vill du ha mer information om vad överenskommelserna består av, eller hur du som IF/SDF kan samverka med Fritidsbanken – kontakta Andreas Feuk.

Nätverksträffar

RF-SISU Skåne bjuder in till och samordnar nätverksträffar för de skånska Fritidsbankerna. Mötesplatserna riktar sig till ansvariga tjänstepersoner och politiker i kommunerna samt till platsansvariga och personal på Fritidsbankerna. Det finns också möjlighet för kommuner/huvudmän som ännu inte startat upp en Fritidsbank att delta på nätverksträffarna.

Uppstart av ny Fritidsbank

Vi bokar in ett möte med kommunledningen, och/eller representanter från Fritidsbankens distriktssamordnare i Skåne. Generell arbetsgång i grova drag:

 1. Initiativ från kommunen (ibland via medborgarförslag) eller annan huvudman, alternativ uppsökande kontakt från RF-SISU Skåne
 2. Distriktssamordaren lyssnar in kommunens tankar kring en Fritidsbank
 3. Vi tittar gemensamt på de förutsättningar som finns
 4. Vi bokar in ett möte med representanter från olika kommunala funktioner (ev m fl) som är berörda av en Fritidsbank. En så bred uppslutning som möjligt ser vi är en framgångsfaktor i uppstartsprocessen (distriktssamordnaren presenterar vad en Fritidsbank är, vem det berör, vilka effekterna är etc. Frågor. Diskussion)
 5. Arbetsprocess (studiebesök, interna diskussioner, finansiering, platsansvarig, lokaler etc)
 6. Beslut (gärna beslut så högt upp i kommunen som möjligt)
 7. Dialog med distriktssamordnaren och nationella samordnaren på Fritidsbanken Sverige
 8. Avtalstecknande med Fritidsbanken Sverige (ideell organisation)
 9. Manualer, infoblad, mallar och info om webbshop (med Fritidsbankenprylar) tillhandahålls
 10. Arbete inför uppstart (stort fokus på nätverkande, information, insamling av prylar etc)
 11. Invigning

Läs mer på www.fritidsbanken.se

Sidan publicerades: 3 november 2022