Återstart av idrotten efter pandemin för en bättre folkhälsa

Sidan uppdaterades: 13 november 2022

Idrottsrörelsen i Skåne har drabbats både ekonomiskt och verksamhetsmässigt av coronapandemin och kommer att behöva arbeta med återstart och utveckling de närmaste åren.

Vi är oroade över att idrottsföreningarna inte får tillbaka de som slutat om inte idrottsrörelsen får chans att arbeta långsiktigt och systematiskt för att kunna kraftsamla och ta sig ur de svårigheter som pandemin gett upphov till. Inte minst för att stärka sargade föreningar och vända negativa trender med minskat antal aktiva och en påtaglig ledarbrist.

I mars 2022 har riksdagen beslutat att covid-19 inte längre ska klassas som en samhällsfarlig sjukdom och idrottsrörelsen är inte längre begränsad av samhällets restriktioner. Men två år i virusets skugga har haft omfattande påverkan på våra 2250 idrottsföreningar i Skåne.

I vår rapport Två år med corona har vi följt utvecklingen och försöker beskriva idrottsrörelsens påverkan av pandemin. Träningar och tävlingar har ställts in, många har slutat – idrottare, ledare och domare. Ekonomin har försämrats och kassakistorna gapar tomma trots stöd från staten och kommunerna.

Under pandemin blev idrottens betydelse för att barn, ungdomar och vuxna ska må bra extra påtaglig. Med de hälsoeffekter som fysisk aktivitet och ett socialt sammanhang för med sig är idrottsrörelsen en mycket viktig pusselbit i det stora hälsoarbete som behövs i regionen.

Idrotten i Skåne kan bidra med

Vinsterna för individ och samhälle är mycket stora om idrottsrörelsen exempelvis kan få en basketspelare eller simmare i 25-30 års åldern, som annars hade lagt av och övergått till en stillasittande livsstil, att fortsätta idrotta och vara allmänt fysiskt aktiv. Vinsten består av fler levnadsår och ökad livskvalitet. Därtill kommer besparingar för samhället.

För en person i 70–80-årsåldern som lever ett fysiskt aktivt liv i stället för ett stillasittande liv, är de potentiella vinsterna väsentligt större än för medelålders. Förutom individens bättre hälsa minskar samhällskostnader som beror på en lägre risk att drabbas av sjukdomar hos äldre. Källa: Riksidrottsförbundets FOU-rapport Idrottens samhällsnytta.

Idrotten i Skåne behöver

  • Att kommuner och Region Skåne ger idrottsrörelsen goda förutsättningar att kunna bidra till att allt fler mår allt bättre genom idrottsföreningarnas verksamhet.
  • Att kommuner och Region Skåne säkerställer ett bra grundstöd till idrottsrörelsen på kort och lång sikt för en ännu starkare idrottsrörelse i Skåne.
  • Få en förstärkt förståelse för idrottsrörelsens betydelse för folkhälsan och idrottens samhällsnytta hos beslutfattare och tjänstepersoner.

Säkerställ ett bra grundstöd till föreningslivet

Idrottsrörelsen bidrar positivt i samhället genom att erbjuda idrottsaktiviteter för ett stort antal aktiva och ideella ledare. Vi behöver fokusera på att göra det vi redan gör – fast ännu bättre. Idrotten behöver stöd för att utveckla kärnverksamheten snarare än kortsiktiga satsningar och projekt. Vi behöver bidrag som harmonierar med idrottens eget utvecklingsarbete och därmed ger fler möjlighet att engagera sig i föreningslivet.

Idrottens samhällsnytta

Samhället förändras och med det även synen på och insynen om ideell verksamhet och vad det innebär av att vara en del av den idéburna sektorn. För oss är det viktigt att förstå att föreningar inte är företag och det är lika viktigt för oss att andra också förstår detta. Vi ger information och ställer oss till förfogande till politiker och tjänstemän som vill veta mer om hur idrottsföreningens verksamhet bidrar i samhället. Tillsammans kan vi skapa goda villkor för den lokala idrotten och föreningslivet att skapa samhällsnytta.

Läs om GK Motus Saltos utmaningar under pandemin

Sidan publicerades: 13 november 2022